Trávniky v záhrade

Pred založením úplne nového trávnika je najdôležitejšie si uvedomiť, o aký trávnik máte záujem, čo od neho očakávate, akú má plniť funkciu a ako ste schopní sa o neho starať. Na základe týchto informácií je možné začať vyberať trávnu zmes.