Zemné práce

Pomocou techniky vieme zabezpecit aj narocnejsie projekty, výkopy, presuny zeminy, terénne modelácie, úprava plochy pre výsadbu.