• Konzultácia s klientom, vytvorenie náčrtu, neskôr projektu, ktorý je vodítkom pre realizácii.
  • Proces zakladania novej záhrady začína úpravami terénu. Vytvorí sa  priestor pre záhony, trávnik, úžitkové plochy a ostatné miesta v záhrade. Spracuje a vyčistí  sa pôvodná hlina a navozí sa kvalitná záhradnícka zemina, ktorá je základom dobrého rastu ako pre trávnik, tak i pre ostatné rastliny.
  • Výkop a inštalácia zavlažovacieho systému. Projekcia zavlažovacieho systému musí  zohladnovať  zatienené, či slnečné miesta, spád  a členitosť terénu, aby sa docielila efektívna distribúcia vzácnej vody.
  • Výkop a inštalácia elektrorozvodov pre osvetlenie, či el.zástrčky.
  • Vytvorenie spevnených plôch – chodníčkov, terás a drobných stavieb - altánokov , pergol.
  • Konečná modelácia terénu,  oddelenie  budúceho trávnika od záhonov obrubníkmi z rôznych materiálov –  kameň, betón, plast, drevo.
  • Výsadba rastlín, zamulčovanie.
  • Pokládka trávnatych kobercov, ktorého výhodou je rýchle zazelenanie záhrady alebo výsev trávneho osiva, ktorého výhodou je lepšia adaptácia na danú pôdu a možnosť výberu vhodného osiva.
  • Nakoniec sa spustí zavlažovanie. Trávnik  a rastliny sa totiž musia dobre zaliať, ale nie preliať,  aby sa rýchlo zakorenili.