• Konzultácia s klientom, vytvorenie náčrtu, neskôr projektu, ktorý je vodítkom pre realizácii.
  • Proces zakladania novej záhrady začína úpravami terénu. Vytvorí sa  priestor pre záhony, trávnik, úžitkové plochy a ostatné miesta v záhrade. Spracuje a vyčistí  sa pôvodná hlina a navozí sa kvalitná záhradnícka zemina, ktorá je základom dobrého rastu ako pre trávnik, tak i pre ostatné rastliny.
  • Výkop a inštalácia zavlažovacieho systému. Projekcia zavlažovacieho systému musí  zohladnovať  zatienené, či slnečné miesta, spád  a členitosť terénu, aby sa docielila efektívna distribúcia vzácnej vody.
  • Výkop a inštalácia elektrorozvodov pre osvetlenie, či el.zástrčky.
  • Vytvorenie spevnených plôch – chodníčkov, terás a drobných stavieb - altánokov , pergol.
  • Konečná modelácia terénu,  oddelenie  budúceho trávnika od záhonov obrubníkmi z rôznych materiálov –  kameň, betón, plast, drevo.
  • Výsadba rastlín, zamulčovanie.
  • Pokládka trávnatych kobercov, ktorého výhodou je rýchle zazelenanie záhrady alebo výsev trávneho osiva, ktorého výhodou je lepšia adaptácia na danú pôdu a možnosť výberu vhodného osiva.
  • Nakoniec sa spustí zavlažovanie. Trávnik  a rastliny sa totiž musia dobre zaliať, ale nie preliať,  aby sa rýchlo zakorenili.

 

Postup pri realizácia záhrady 06
Postup pri realizácia záhrady 05
Bratislava Rača
Projekt Sokolská Residence
Projekt Kolísky Záhorská Bystrica