Pre prípravu projektu je potrebná osobná obhliadka záhrady spolu s klientom a konzultácia predstáv a možností. Na základe obhliadky a zamerania pozemku vypracujeme záhradnú štúdiu, ktorá je podkladom pre detailnejší záhradný projekt, ktorý pozostáva z osadzovacieho plánu, plánu závlahy, prípadne vizualizácii a rozpoctu realizácie.
Projekčná činnosť je spoplatnená podľa náročnosti a rozsahu návrhu.

Projekt Návrh
Projekt Návrh

Projekt Inšpirácia Projekt Vizualizácia Projekt Návrh Projekt Návrh Projekt Návrh

Súkromná záhrada
Súkromná záhrada
Návrh - trvalkový záhon pri bazéne - farebné pôsobenie počas celého roka
Návrh – trvalkový záhon pri bazéne – farebné pôsobenie počas celého roka
Návrh - trvalkový záhon v predzahrádke - farebné pôsobenie počas celého roka
Návrh – trvalkový záhon v predzahrádke – farebné pôsobenie počas celého roka